walter hagenaars

biografie

Walter Hagenaars groeide op in Bergen op Zoom, na, wegens de oorlog, geboren te zijn in Amersfoort. Hij stu­deer­de in 1961 af aan de academie voor beeldende kunsten Sint Joost te Breda, richting grafische vormgeving, illustratie en in­dus­tri­√ęle vorm­geving. Hij verbleef lange tijd in Breda en Vlissingen maar streek in 2011 weer neer op het warme Bergse nest.

Vanaf 1963 werkte hij als creative director en illustrator in de reclamewereld. Als freelancer werkte hij voor gro­te na­tio­nale en inter­nationale re­cla­me­bu­reaus. Bedacht campagnes voor o.a. Renault, DAF, Elsevier, Apple, Teleac.

Walter behaalde voor zijn reclame-werk internationale prijzen zoals een DMAA-Award in San Fran­cisco (voor een van de beste Direct-Mails ter wereld) en een Bronzen Duif in Montreux.

Vanaf 1987 tekende en ontwierp Walter o.a. ook voor sportorganisaties zoals de internationale military en in­ter­na­tio­na­le vier­span­wed­strij­den te Breda en in Vlissingen voor de nationale men­wedstrijd Zeeland en ma­ri­tie­me e­ve­ne­men­ten.

Steeds is het vrij schilderen als een rode draad door zijn carrière gelopen.

Na een verblijf in 2009 in een Boeddhistisch klooster in India is zijn belangstelling voor het Boed­dhisme toe­ge­no­men en be­stu­deert hij ook de Tibetaanse Boeddhistische kunst.